Slimme verlichting is snelle winst voor energietransitie

Door verlichting efficiënt in te regelen, kunnen grote stappen worden gezet op het gebied van energiebesparing. Straten, parkeergarages, tunnels en andere openbare ruimten zijn nog veel te vaak onnodig verlicht. Met project IKARES ontwikkelen ondernemers Lightronics en Global Innovator verlichtingsoplossingen die zuinig zijn, zonder afbreuk te doen aan de omgevingsbeleving en veiligheid.  Maar liefst 22 gemeenten in Zeeland, Limburg en Noord-Brabant doen mee aan een pilot om de oplossingen te testen en demonstreren in de gebouwde omgeving.

Om klimaatverandering tegen te gaan, wil de Nederlandse overheid 49% minder uitstoot van broeikasgassen in 2030 en 95% minder CO2 uitstoot in 2050. IKARES projectleider Dirk Brands zegt: “De noodzaak voor gemeenten om te investeren in duurzame verlichtingsoplossingen is daarmee overduidelijk. Daar komt bij, dat ze met een lager energieverbruik een flinke financiële besparing kunnen realiseren.“

“De verwachting is dat een groot deel van de deelnemende gemeenten de lichtoplossingen verder wil toepassen na afloop  van de pilot”