Zeeland heeft eigen ‘Silicon Valley’ voor aquacultuur

In Zeeland zijn vooroplopende bedrijven gevestigd die al jaren bezig zijn met de ontwikkeling van een succesvolle aquacultuursector die internationaal op de kaart staat. Om de koploperspositie te behouden en te komen tot een stabiele, renderende sector is het noodzakelijk dat er grotere en snellere stappen in techniek, houderij en commercialisering gezet worden. De vereiste snelheid kan alleen worden gerealiseerd als er open en intensief wordt samengewerkt en kennis wordt gedeeld. OPZuid gaf de Zeeuwen een duwtje in de rug voor de totstandkoming van de Aqua Valley.

Twee jaar geleden sloegen Stichting Zeeschelp, Seafarm, Kingfish Zeeland, Aqua Marine en Stichting Green Shrimp Farming Foundation samen met kennisinstellingen HZ University of Applied Sciences en Wageningen University & Research de handen ineen. Ze dienden een OPZuid-aanvraag in voor project Aqua Valley en kregen ruim 1,7 miljoen euro subsidie om het te realiseren.

“De samenwerking leidt tot beter en efficiënter werken en kostenbesparing en versterkt zo ieders concurrentiepositie”