Het delen van talent geeft impuls aan logistieke sector

De strijd om waardevolle medewerkers wordt steeds heviger. In alle sectoren, maar zeker in de logistiek. MKB’ers in de logistiek hebben niet alleen moeite met het aantrekken van talent, maar ook met het behouden ervan. Project Dare2Share moet daar verandering in brengen, door talenten uit het MKB te laten sparren met talenten van andere bedrijven en het onderwijs. Stagiares en afstudeerders kunnen bedrijven helpen om te innoveren want ook in het onderwijs leven veel goede ideeën voor verbeteringen en innovaties binnen de Logistiek. Al deze talenten komen samen in de Dare2Share, Young Professionals Community.

Fred Nooijen, projectleider: “De sector Transport en Logistiek is verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van het Bruto Nationaal Product van Nederland. We hebben de ambitie om in 2020 een internationale toppositie in te nemen. Om dat te realiseren moeten we nieuwe technologieën en processen ontwikkelen, waarmee we efficiënter en duurzamer kunnen werken en kosten kunnen verlagen. Innovatie wordt echter belemmerd door het behoudende karakter van de sector. Bedrijven delen onderling weinig kennis en zoeken elkaar nauwelijks op om samen nieuwe producten of concepten te ontwikkelen. Bovendien is er geen goede aansluiting van het HBO-onderwijs op de arbeidsvraag binnen de sector en zijn er te weinig kansen voor kennisontwikkeling bij medewerkers. We zagen dan ook een nadrukkelijke rol voor het Kennis DistributieCentrum Logistiek (KennisDC Logistiek)  om partijen met elkaar te verbinden.

“Door samenwerking brengen we de logistieke sector in beweging”