Aansluiting hoger opgeleiden op arbeidsmarkt

Het HBO- en WO-onderwijs sluit niet altijd goed aan op de arbeidsvraag naar technisch geschoolde mensen. OPZuid verbetert deze aansluiting door onderwijsprogramma’s en –voorzieningen te stimuleren waarbij zowel bedrijfsleven als kennisinstellingen betrokken zijn en waarbij wordt ingespeeld op de kwalitatieve eisen die het bedrijfsleven stelt aan technisch talent.

€ 8.422.821
Verleende subsidie
€ 18.821.476
Investeringsimpuls
12
Projecten
50
Ondersteunde organisaties